Privacy Statement Gijsbrecht Groente

DE GIJSBRECHT GROENTE & FRUIT SPECIAALZAAK, hierna te noemen ‘Gijsbrecht Groente' neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Gijsbrecht Groente heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Gijsbrecht Groente bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Gijsbrecht Groente

Gijsbrecht Groente kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je producten van Gijsbrecht Groente bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Gijsbrecht Groente kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Gijsbrecht Groente gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de dienstverlening en de levering van producten.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Gijsbrecht Groente (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: Gijsbrecht Groente gebruikt jouw betaalgegevens (zoals je bankrekeningnummer) voor het verwerken van betalingen in het kader van een bestelling.

Delen met derden

Gijsbrecht Groente kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Gijsbrecht Groente deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Gijsbrecht Groente correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Gijsbrecht Groente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Gijsbrecht Groente de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
  • Cookies

Gijsbrecht Groente maakt bij het aanbieden van producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Gijsbrecht Groente maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gijsbrecht Groente bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Gijsbrecht Groente jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals  facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt maximaal één (1) jaar bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Gijsbrecht Groente jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gijsbrechtgroente.nl. Gijsbrecht Groente zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Gijsbrecht Groente neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gijsbrecht Groente heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Gijsbrecht Groente of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Gijsbrecht Groente verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Gijsbrecht Groente via info@gijsbrechtgroente.

www.gijsbrechtgroente.nl is een website van Gijsbrecht Groente.

Gijsbrecht Groente is als volgt te bereiken:
Adres: Gijsbrecht van Amstelstraat 152, 1214 BD Hilversum
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 32057155

Telefoon: 035 624 2482

E-mailadres: info@gijsbrechtgroente.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gijsbrecht Groente, verzoekt Gijsbrecht Groente je om zo snel mogelijk contact met Gijsbrecht Groente op te nemen via info@gijsbrechtgroente.nl. Gijsbrecht Groente zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Gijsbrecht Groente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.